FAQ

Frågor och svar

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar. Använd sökfunktionen för att hitta svaret på din fråga. Hittade du inte vad du sökte? Testa chatten i högra hörnet!

Vad erbjuder ni för undersökningar?

Vi erbjuder en rad undersökningstjänster, däribland medarbetarundersökningar, kundundersökningar, marknadsundersökningar. Inom marknadsundersökningar erbjuder vi designundersökningar och varumärkesundersökningar. 

Samtliga våra undersökningstjänster är anpassningsbara efter kundens behov. Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Kan jag skicka ut mina undersökningar på egen hand?

Självklart! Hubbster Group har en egenägd enkätplattform med enkelt drag-and-drop gränssnitt för olika frågetyper. Du väljer själv hur du vill samla in svaren; via länk, mejl, QR-kod, sms eller inköpta svar. 

Hur samlar ni in svar?

Vi erbjuder både kvantitativa och kvalitativa svar. Kvantitativa svar erbjuds via digitala enkäter, men även papperenkäter för de medarbetare som inte har tillgång till en arbetsmejl. Vi har även telefonintervjuare som samlar in kvalitativa svar direkt från era kunder. 

Jag har en befintlig leverantör av undersökningar men överväger att byta, hur gör jag för att inte förlora kunddatan?

Inga problem! Vi hjälper dig importera tidigare kund- och medarbetardata, oavsett om du väljer att använda enkätplattformen eller våra andra undersökningalternativ. 

Hur delar ni resultaten efter en medarbetarundersökning?

Inför varje kunds medarbetarundersökning skapar vi ett anpassat organisationsträd utifrån chefer och personalansvar. När medarbetarundersökningen är genomförd delas därför bara det resultat relevant för chefernas specifika avdelningar. 

Vi har globala kunder, hur många språk kan ni utföra undersökningar på?

I enkätplattformen har vi i dagsläget stöd för 6 språk. Våra telefonintervjuare kan i dagsläget genomföra undersökningar på 9 olika språk. 

Vi rekryterar internationella intervjuare kontinuerligt, vilket innebär att vår förmåga att utföra globala undersökningar är anpassningsbar. 

Vad är en gapanalys?

En gapanalys fastställer skillnader mellan ert interna (medarbetarnas) och externa (kundernas) perspektiv. Den ger ett faktabaserat underlag för att kunna skapa samsyn internt och för att ni uppnår de förväntningar era kunder har på företaget. 

Vad kostar det att genomföra en undersökning med er?

Vår prissättning beror främst på fyra saker: 

- Hur omfattande undersökningen är, dvs antalet svar ni önskar ha och önskad svarsfrekvens.

- Hur ni vill samla in svaren, digitalt via webbenkäter eller kvalitativa svar mha telefonintervjuare.

- Om ni önskar köpa in svar.

- Om ni önskar kompletterande analyser och expertis. 

Kontakta oss för en prisförfrågan via chattfunktionen, formuläret eller på telefon 031 93 85 00

Hur vet jag om min undersökning kräver kvalitativa eller kvantitativa svar?

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder för att få både omfattande och detaljerade resultat. För att förenkla: kvantitativa data ger dig de siffror du behöver för att bevisa de generella slutsatserna. Kvalitativa data ger dig de detaljer och det djup som krävs för att förstå kunderna fullt ut.

Hur ofta bör jag göra medarbetarundersökning?

Vi brukar rekommendera minst 1-2 större medarbetarundersökningar per år och kvartalsvis mindre pulsmätningar för att säkerställa att vidtagna åtgärder ger effekt. 

Har ni någon kombinerad kundundersökning och medarbetarundersökning?

Ja, vi erbjuder en unik affärsanalys med kombinerad kund och medarbetardata, där vi ställer liknande frågor till kunder och medarbetare för att kunna identifiera gapet i det interna och externa perspektivet. 

Hur ofta bör jag göra kundundersökningar?

Vi brukar rekommendera 1-2 större kundundersökningar på årsbasis och några mindre undersökningar för att kontinuerligt följa upp specifika områden och processer. 

Hur tolkar jag resultaten på en undersökning?

Vi vet att tolkningen av tusentals svar kan vara knepigt och tidskrävande. Vi sammanställer och analyserar därför alla svar åt våra kunder och ger rekommenderade åtgärder baserat på fakta. 

Mina medarbetare har inte en arbetsmejl, kan de svara på en medarbetarundersökning?

Ja absolut! Vi vet att i vissa branscher har medarbetare varken arbetsdator eller arbetsmejl. Därför erbjuder vi både kompletternade pappersenkäter och alternativa tillvägagångssätt för digitala utskick (t.ex till en privat mejladress). 

Hur vet jag vilka marknadsinsatser som är mest effektiva?

Svaret på denna fråga har dina kunder! Vår affärsanalys ger svar på bl.a detta, men även: 

 • Hur skiljer sig kundnöjdheten mellan olika kundgrupper och regioner? Vad beror skillnaden på?
 • Vilka kundsegment och produktområden bör vi prioritera?
 • Vad gör eventuellt konkurrenterna bättre och hur kan vi stänga det gapet?
 • Vilka förbättringar inom kompetens eller kvalitet bör vi prioritera?
 • Vilka marknadsinsatser är mest effektiva?
 • Vilka är kundernas upplevda ”pains” och ”gains” och hur kan vi adressera dem?
 • Var finns de största gapen mellan kunder och medarbetares uppfattningar?
Varför ska jag göra en kundundersökning?
Genom kundundersökningar för du en dialog med dina kunder, undviker dåliga kundupplevelser och får nöjda kunder. Att frekvent samla feedback om dina kunder visar att du bryr dig och vill förbättra kundupplevelsen. 
Vad är en kundundersökning?

En kundundersökning fokuserar på kundens talan och ger dig insikt i kundens behov, önskemål, preferenser och intryck.

Det är viktigt att ni vet syftet och vad ni vill veta innan ni utformar själva frågorna. 

Hur gör man en kundundersökning?

Kundundersökningar kan vid första anblick verka knepigt och överväldigande. En bra början kan därför vara att lägga fokus på att utforma syftet med undersökningen. Vad är det ni vill veta och varför? 

Några stödfrågor som kan vara till hjälp: 

 • Vad vill ni få ut av undersökningen? 

 • Vilka områden eller processer vill ni ha återkoppling på?

 • Vilka är målgruppen för undersökningen? 

 • När ska den skickas ut? 

Måste jag göra en medarbetarundersökning?

Som arbetsgivare är du skyldig att göra minst en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mer om lagar och paragrafer finns på av.se. 

Vad innehåller en medarbetarundersökning?

Delaktighet, lärande, engagemang och arbetsbelastning är några ämnen som ofta tas med medarbetarenkäter. Vi hjälper dig anpassa undersökningen efter era mål och behov. 

Vad finns det för marknadsundersökningar?

Vi erbjuder en rad undersökningar inom marknadsområdet, anpassat efter vad ert behov är just nu. 

 • Varumärkesundersökning
  • Kundens "top of mind" vid val av leverantör.
  • Lär känna associationer kopplat till varumärket.
  • Mät effekt av er kommunikation.
 • Designundersökning
  • Välj den produktdesign som tilltalar din målgrupp mest.
  • Jämför resultat från olika demografiska grupper.
  • Ladda upp illustrativt material direkt i enkätplattformen. 
 • Varumärkestracking
  • Kontinuerlig uppföljning av hur ert varumärke presterar.
 • Marknadsundersökning
  • Förutse trender, förstå köpbeteenden och ligg steget före era konkurrenter.

Kontakta oss för att få veta vilken undersökning som passar er bäst. 

En leverantör för alla feedbackbehov.